Veterinárna ordinácia

Obrázok:

Veterinárna ordinácia je zdravotné zariadenie, ktoré sa špecializuje na problematiku prevencie, diagnostiky a liečby psov, mačiek, vtákov, plazov, drobných cicavcov a ďalších zvierat. Služby veterinárnej ordinácie sú obyčajne založené na individuálnom prístupe ku každému jednému pacientovi a dostupné širokej verejnosti.

Základné ciele a postupy veterinárnych ordinácií

  • základný cieľ je zdravie a kvalita života pacienta, pričom kvalita je u dobrých lekárov postavená nad kvantitu
  • základným kameňom je dôkladné klinické vyšetrenie, podľa ktorého dobrý veterinár vie stanoviť diagnózu a vykonať najúčinnejšiu liečbu
  • dobrá veterinárna ordinácia sa snaží zo svojim klientom jednať korektne s obojstrannou dôverou
  • pre skrátenie pobytu pacienta v čakárni sa do ordinácie zvykne najskôr telefonicky objednať na konkrétny termín (v prípade, že sa nejedná o akútny prípad)

Načo brať ohľad pri voľbe veterinárnej ordinácie

Keďže veterinárna medicína sa neustále vyvíja, ani veterinárne ordinácie nechcú ostať pozadu a pokiaľ chcú vykonávať najprogresívnejšiu diagnostiku, ktorej základom je kompletné klinické vyšetrenie, potrebujú si udržovať svoje prístrojové vybavenie aktuálne. Všimnite si preto vybavenie ambulancie.

K vývoju vedomostí personálu prispieva sústavné vzdelávanie a účasť na seminároch na Slovensku i v zahraničí. Zaujímajte sa o to, čo nového sa váš veterinár dozvedel na poslednej konferencii – on bude mať radosť a vy získate istou, že si svoje vedomosti udržuje aktuálne.