Veterinárna klinika

Obrázok:

Veterinárna klinika je pracovisko, ktoré poskytuje zvieratám (psom, mačkám, vtákom,..) liečebnú a preventívnu zdravotnú starostlivosť.

Spoločnou filozofiou väčšiny veterinárnych kliník je poskytovať svojim pacientom zdravotnú starostlivosť od počiatočnej konzultácie až po pooperačnú starostlivosť s nadväznosťou na všetky dostupné odborné vyšetrenia.

Väčšina veterinárnych kliník v dnešnej dobe vďaka technickému vybaveniu a širokej otváracej dobe poskytuje akútne ošetrenie a prvú pomoc kritickým pacientom, ako sú autoúrazy, srdcové zlyhania či rôzne otravy.

Na takého prípady im slúžia jednotky intenzívnej starostlivosti či operačná sála pre operácie zlomenín, mnohopočetných zranení apod.

Vďaka laboratórnemu, röntgenovému a sonografickému zázemiu dnes dokáže každá veterinárna klinika vyšetriť väčšinu prípadov priamo vo svojich priestoroch, bez časového predĺženia, alebo nutnosti prevozu pacienta.

Zlatým štandardom je možnosť objednania sa na kliniku v čas, ktorý vám najviac vyhovuje a to zároveň k zverolekárovi, ktorý pacienta pozná, alebo spadá do jeho špecializácie. Tu si však musí každý majiteľ zvieratka uvedomiť, že objednávací čas môže byť len orientačný.

V rámci celého dňa nie je možné, aj napriek maximálne snahe celého personálu tej ktorej veterinárnej kliniky, presne predpokladať časovú náročnosť vyšetrení jednotlivých pacientov objednaných pred vami. Okrem tohto, časový harmonogram môžu narušiť i akútne prípady, keď je ošetrenie zvieratka neznesie odklad.

Moja prvá operácia na veterinárnej klinike – na čo sa pripraviť

  • Vo väčšine prípadov, prebieha príjem pacientov na operácie v ranných hodinách.
  • Počas dopoludnia absolvujú pacienti predoperačné vyšetrenia, nevyhnutné pre bezproblémový priebeh anestézie i výkonu samotného. Počas tejto doby je zvieratko stabilizované a ukľudnené infúziami a liekmi, uvoľňujúcimi jeho stres a napätie.
  • Stres a napätie je vždy najväčšie pri príchode pacienta. Nie je preto vhodné aby bolo zvieratko uspané hneď po príchode na kliniku. Je dobré, aby sa mu majiteľ chvíľu venoval a upokojil ho.
  • Odovzdanie plne prebudeného pacienta späť majiteľov prebieha väčšinou vo večerných hodinách.