MVDr.

Obrázok:

Skratka MVDr. Znamená Doktor veterinárneho lekárstva a pochádza z latinského medicinae veterinariae doctor. Tento akademický titul sa udeľuje buď absolventom doktorského štúdia odboru všeobecná veterinárna medicína, alebo absolventom odboru hygiena potravín. Tak ako i ostatné primárne tituly udelované na Slovensku, i tento sa uvádza pred menom nositeľa.

D.V.M.

V anglosaských krajinách (krajiny ako Nemecko, Rakúsko, Anglicko,..) sa používa titul D.V.M. (angl. Doctor of Veterinary Medicine) a absolventi si tento titul píšu za menom.