Zverolekár

Obrázok:

Úlohou zverolekára je vykonávať liečebnú činnosť zameranú na zdravie zvierat. Zverolekár je absolvent šesť ročného oboru Veterinárne lekárstvo a má titul MVDr. (v anglosaských krajinách je to D.V.M.)

Čo je náplňou jeho práce?

  • vyšetrovanie zdravotného stavu malých domácich zvierať (pes, mačka, morča,..), alebo veľkých zvierat (kôň, dobytok, ..)
  • predpisovanie vhodných liekov
  • operovanie zvierat a zostavovanie zlomených kostí
  • očkovanie proti chorobám
  • sterilizácia psov a mačiek
  • pomoc pri pôrodoch veľkých zvierat (teliat, žriebät, ..)
  • v prípade nutnosti aplikácia smrtiacich injekcií
  • poradenská činnosť v oblasti chovu zvierat
  • činnosť zabezpečujúca prevádzku veterinárnej ordinácie (vedenie administratívy, objednávanie liečiv,..)

V akom prostredí zverolekár pracuje?

Zamestnanie je vykonávane vo veterinárnych ordináciách, v teréne, v stajniach a veľkochovoch. Pracovné prostredie je vykonávané bez významnejších vplyvov nepriaznivých pracovných podmienok, okrem nečistôt a prítomnosti zveriacich chlpov, ktoré môžu spôsobiť alergie.

S čím zverolekár pracuje?

Najpoužívanejšie pracovné prostriedky sú napr. injekčné striekačky, nožničky, stetoskopy, operačné nástroje, obväzy, liečiva, jedy, čistiace prostriedky, automobil, …

Aký by mal byť a čo by mal poznať?

Predpokladom pre úspešný výkon povolania zverolekár je absolvovanie vysokoškolského dobru veterinárne lekárstvo, vzťah k zvieratám, zručnosť, sústredivosť, presnosť, rýchlosť reakcie a úsudku, schopnosť organizovať prácu, fyzická zdatnosť, umenie jednať s ľuďmi, schopnosť učiť sa.